top of page

Vi har fått nytt journalsystem og vi vil fra nå av kunne tilby digitale tjenester via Helsenorge. Logg inn på helsenorge.no for kontakt med legekontoret, fornyelse av resepter,

e-konsultasjon m.m. Vi kan kun kontaktes via helsenorge eller pr. telefon.

 

Til informasjon vil e-konsultasjoner bli prioritert etter ordinær arbeidstid noe som vil utløse kveldstakst for arbeidet. 

Vår gamle sms-tjeneste vil ikke lenger fungere, og all skriftlig kommunikasjon må skje via Helsenorge. 

bottom of page