Vi har fått nytt journalsystem og vi vil fra nå av kunne tilby digitale tjenester via Helsenorge. Logg inn på helsenorge.no for kontakt med legekontoret, fornyelse av resepter,

e-konsultasjon m.m. Vi kan kun kontaktes via helsenorge eller pr. telefon.

 

Til informasjon vil e-konsultasjoner bli prioritert etter ordinær arbeidstid noe som vil utløse kveldstakst for arbeidet. 

Vår gamle sms-tjeneste vil ikke lenger fungere, og all skriftlig kommunikasjon må skje via Helsenorge.