Telefon: 72 88 77 55

SMS: Send HHLEGE (tekst: ditt navn, fødselsdato) til 2097
Kun forespørsel om legetime og faste medisiner. Du blir belastet med Kr 6,- pr mottatt SMS. Dette gebyret er fastsatt av Helserespons AS/Wap the web.

 

Fax: 72 89 04 63

E-post (kun administrative henvendelser, pasienthenvendelser blir ikke besvart): post@medisyd.nhn.no
 

Post- og besøksadresse:

Medisyd AS
Vestre Rosten 79

7075 Tiller