Influensavaksine 2021:

Vi har nå fått årets influensavaksine. Det vil ikke være mulighet for drop-in, ring eller send sms for å bestille time for setting av vaksinen. 
 

Ved vaksinering hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. For barn under 16 år og personer med frikort vil vaksinering være gratis også hos fastlegen. Personer som ikke tilhører målgruppene må imidlertid selv betale for både vaksine og vaksinering, selv hos fastlegen.

Disse målgruppenge anbefales vaksine:
Barn og voksne i medisinske risikogrupper:

  • personer over 65 år

  • beboere i omsorgsboliger og sykehjem

  • barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer

  • personer med kroppsmasseindeks over 40

  • gravide i 2. og 3. trimester

  • NY GRUPPE: barn fra seks måneder til fem år som er født prematurt, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet

Andre målgrupper:
 

  • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt

  • de som bor sammen med personer med nedsatt immunforsvar

  • svinerøktere og andre personer med jevnlig kontakt med levende griser

Les mer om årets influensavaksine her.

Vikarer:

Ivar Morten Jørum har sluttet hos oss, og det kommer en ny lege som vikar, Sigurd Baldersheim, som starter 08.09.21.

Jeyaprian Sebastian er vikar for Anne Elise Blokkum Pedersen

Koronavirus:
Alle som er i behov for koronatest må ta kontakt med koronatelefonen på 90 50 90 52 eller registrere seg for testing på Trondheim kommune sine sider.


​Det er IKKE mulighet for testing på legesenteret, og vi har heller ikke prioritet på koronatelefonen.  Hvis du har blitt testet for covid-19 vil du finne resultatet av prøvene på helsenorge.no, trykk her. Du vil også få prøvesvar fra din fastlege.

Angående koronavaksinering:
Se Trondheim kommune sine sider for informasjon om koronavaksinen.
Du trenger ikke å kontakte fastlege eller melde deg på en liste via fastlegen.
Du får direkte beskjed fra kommunen. 


Informasjon om Johnson & Johnson vaksinen:
Våre fastleger har besluttet at de ikke ønsker å tilby Johnson & Johnson vaksinen til sine pasienter. 

Blodprøvesvar:
Ønsker du å se dine prøvesvar kan du logge inn på www.furstpasient.no for å få en oversikt over dette. Har du en oppfølgingstime vil du få prøvesvar når du er på legetime.

Nye pasienter/overføring av journal:

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 01. den måneden du har fått fastlege her.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.