top of page

Legesenteret har godkjent flylege klasse 2. 

Det er viktig at du som fremstiller deg for flylege tar med alle nødvendige dokumenter vedrørende din helsesituasjon (brilleseddel, epikriser/rapporter fra sykehus eller andre legeundersøkelser etc..).

Bruker du briller eller linser må disse tas med til flylegen. 

Ta med ID med bilde, førerkort eller pass. 

Nyttige lenker: 

Luftfartstilsynet

bottom of page