top of page

Christopher Wiig er øre-nese-hals-spesialist med offentlig avtale og driftstilskudd. Han har i mange år arbeidet som overlege på sykehus.

Pasienter til øre-nese-halslegen må ha en henvisning fra lege, vanligvis fastlegen eller annen spesialist. Egenandelen er fastlagt i normaltariffen for legetjenester. Praksisen tar sikte på å være allsidig og gi tilbud til alle pasienter med øre-nese-halsproblemer. 

Audiograf Henrik Grøseth samarbeider med dr.Wiig og er ansatt for hørselsundersøkelser, høreapparattilpasninger og øresusbehandling. 

bottom of page