Stengt

 

Medisyd er stengt den 14.05.21. Tillertorget legesenter er vikar for oss denne dagen, det gjelder kun akutt hjelp. Telefonnummer: 72 90 07 01
Bestill resepter i god tid. 

 

Koronavirus
 

Alle som er i behov for koronatest må ta kontakt med koronatelefonen på 90 50 90 52 eller registrere seg for testing på Trondheim kommune sine sider.


​Det er IKKE mulighet for testing på legesenteret, og vi har heller ikke prioritet på koronatelefonen.  Hvis du har blitt testet for covid-19 vil du finne resultatet av prøvene på helsenorge.no, trykk her. Du vil også få prøvesvar fra din fastlege.

Angående koronavaksinering:

Se Trondheim kommune sine sider for informasjon om koronavaksinen.
Du trenger ikke å kontakte fastlege eller melde deg på en liste via fastlegen.
Du får direkte beskjed fra kommunen. 

VIKARER:

Jeyaprian Sebastian er vikar for Anne Elise Blokkum Pedersen

Claudio Barrera er vikar for Kristin Lein Rendum onsdag og fredager. 

NYE PASIENTER / OVERFØRING AV JOURNAL

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 01. den måneden du har fått fastlege her.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.